فارسی / English
تمدید مهلت ارسال مقاله وسمپوزيوم سی و سومين همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران
همکاران ارجمند

با سلام و احترام
پيرو اطلاع رساني قبلي سی و سومين همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران از بیست و هفتم تا سي ام مهرماه 1395 به مدت چهارروز در تهران سالن همايش هاي بيمارستان ميلادبرگزار خواهد شد. موضوع هاي اصلي همايش 1- عصب روانپزشكي و علوم اعصاب 2-كار گروهي در سلامت روان مي باشد.
با توجه به درخواست گروهی از همکاران مهلت ارسال مقاله وسمپوزيوم تا پايان خرداد 1395 تمدید شده است. براين اساس لطفاخلاصه مقاله خود را به دو زبان فارسي و زبان انگلیسی به آدرس الكترونيك زیر ارسال فرمائید. اميد است با همكاري شما همايش امسال از غناي علمي مناسبي برخوردار باشد.
آدرس الکترونیک: www.congress.irpsychiatry.ir
راهنمای نگارش خلاصه مقالات


جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.
در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:
• تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
• مقالات برگزیده بر اساس، فرمت، کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
• هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
• در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
• مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد
• خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.
* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
- عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان
دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:
1- تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان باشد. وبه دوزبان فارسي وانگليسي ارسال شود.
-2برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.
3- عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
4- متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
5- حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.
دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله
* مقالات اصیل (Original Articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.
2- خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
• سابقه و هدف (Background and Objective)
• مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
• یافته‌ها (Results)
• نتیجه گیری (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی (Keywords)
* مقالات مروری (Review articles):
1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.
2- مقالات مروری تشریحی (Narrative) ، سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند .
3- خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:
• سابقه و هدف (Background and Objective)
• روش جستجو (Search Method)
• یافته‌ها (Results)
• نتیجه گیری (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی (Keywords).
دکتر محمد اربابي
دبیر علمی همایش
تاريخ ارسال :
۱۳۹۵/۰۲/۲۰
 بازديد : 
۴۰۰۷
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
نرم افزار آرشیو عکس و فیلم